U bent hier

Back to top

Inleiding van Karel Kraan

De artikelen van ds. P.B. Suurmond ‘Krachtiger dan Abel’ hebben bij de lezers heel wat reacties gewekt. Deze artikelen waren geheel in de geest van een kleine werkgroep, die bezig is in een ‘dienst der verzoening’. Wij hebben in die werkgroep het werk wat verdeeld, en men heeft ondergetekende verzocht, op deze reacties wat nader in te gaan. Maar dan in veel breder verband dan Ambon-Nederland alleen.

In de persoonlijke zielszorg blijkt ‘genezing der herinneringen’al meer een gezegende therapie te zijn. Maar zo’n genezing is niet alleen op mikro-schaal van het persoonlijke mogelijk, maar ook op makro-schaal tussen volkeren, kerken, partijen enzovoort.

De hele kabinets formatie zou niet zo’n treurig schouwspel zijn geweest als er een genezing der herinnering was geweest. Van alle zielewonden die partijen elkaar vanaf 1972 en nog vroeger hebben berokkend.

Wij horen vaak de klacht: ‘Een synode belijdt nooit schuld’. Men denke bijvoorbeeld aan het schuldbewijzen jegens de vrijgemaakte. Dergelijke zaken worden helaas beheerst door ‘gelijk of ongelijk’. Het is mijns inziens veel beter de schuldvraag niet zo te stellen, maar die meer toe te spitsen op de ‘genezing der herinnering’’.

Ds. Suurmond schreef zijn artikelen wel naar aanleiding van de treinkapingen, maar het ging hem vooral om nieuwe wegen, die in de collectieve verzoening mogen worden begaan. In wereldwijd verband zelfs.

De reacties van de lezers op de artikelen van ds. Vuurmond ‘Krachtiger dan Abel’ kunnen we verdelen in verlegenheidsreacties, afwijzende en instemmende uitingen. Terwijl er ook wel wat te zeggen valt over ontbrekende reacties. Hieronder zal eerst ingegaan worden op het schuldbelijden. Vervolgens worden de verschillende soorten reacties verder uitgewerkt