U bent hier

Back to top

Voorwoord van Piet Suurmond

Door dr. K.J. Kraan, centraal weekblad 14 januari 1978.

In de dagen van de treinkaping schreef ik in Centraal Weekblad een artikel onder de titel ‘Krachtiger dan Abel’. De actuele toespitsing lag toen in de Molukse kwestie. Maar die kwestie stond voor mij symbool voor alles wat relaties tussen volken en rassen frustreren kan. Zeer veel van die frustraties gaan terug op diepe kwetsingen uit een soms ver verleden. Ook als men zich dat niet (meer) bewust is. Als het onbeleden gebleven is. Verdrongen en ‘vergeten’.

Op dat artikel kreeg ik (Piet Suurmond) erg veel reacties. De tijd ontbrak me om daar zo op in te gaan, dat het aan al die reacties voldoende recht zou doen. Nu is dr. Kraan mij te hulp gekomen, door in een drietal artikeltjes op zijn wijze te reageren op wat ik schreef. Destijds trok ik een parallel tussen het ‘vergeten’ van schuld in het persoonlijke leven en collectieve verdringing in een volksbestaan. Dr. Kraan ziet vanuit zijn pastorale ervaring met de ‘genezing der herinnering’ parallellen met wat nodig en mogelijk zou zijn in genezende verzoening tussen volkeren. Graag laat ik hem daarover zelf aan het woord, want ik denk dat hij daarmee tegelijk wezenlijk ingaat op allerlei reacties die ik kreeg. P.B. Suurmond.