U bent hier

Back to top

Verzoening en genezing der volksherinneringen

Eerder hebben we op deze site het boekje Genezing der herinneringen gepubliceerd. Hierin beschrijft kraan een praktijk waarbij door middel van zegenend bidden iemands pijnlijke herinneringen heel diep geraakt kunnen worden en zelfs genezen. Een sleutelbegrip hierbij is het begrip verzoening. Kraan beperkt dit begrip niet tot het persoonlijke vlak. Verzoening kan ook grote betekenis hebben voor de relaties tussen volken.

Dit wordt verder uitgewerkt in een aantal artikelen die we hebben overgenomen uit het Centraal Weekblad. Aanleiding voor deze artikelen is de treinkaping bij de Punt in 1977, waarbij een groep Molukkers de inzittenden van een passagierstrein gijzelden. De gijzeling werd uiteindelijk met geweld beëindigd. Meer informatie is te vinden in de zie de wikipedia. Een collega van Kraan, ds. Piet Suurmond gebruikte de treinkaping als voorbeeld in een artikel. Dat leverde op dat moment een aantal scherp verdeelde reacties op. Deze reacties zijn voor Kraan uitgangspunt om het begrip verzoening te verbreden.

Oorspronkelijk is het onderstaande materiaal verdeeld over drie artikelen. In het eerste artikel legt Kraan uit hoe hij verzoening precies bedoelt. Hij neemt daarbij afstand van de z.g. forensische interpretatie, waarbij verzoening wordt beperkt tot het afzien van straf. In de volgende twee artikelen gaat hij op de reacties in die hij groepeert in drie soorten n.l. verlegenheid, afwijzing en instemming. Vervolgens stipt hij ook aan dat er er bepaalde reacties ontbreken. Tussen deze reacties door geeft hij suggesties hoe een dienst der verzoening concreet vormgegeven kan worden.

Echter tussen het tweede en het derde artikel zijn waarschijnlijk nieuwe reacties binnen gekomen waar ook recht aan gedaan moest worden. Dit was niet helpend voor de leesbaarheid van het stuk. Daarom is er hier voor gekozen om reacties bij elkaar te groeperen en zo nu en dan een stukje tekst toe te voegen om de tekst wat soepeler te laten lopen. Deze wordt dan wel cursief afgedrukt.

Als laatste heb is de YouTube film toegevoegd van de premier van Australië die zijn verontschuldigingen aanbied aan de Aboriginals. Dit is namelijk een uitstekende illustratie van wat Kraan beschrijft.