U bent hier

Back to top

Verhoort God alles?

Ik had met een dame een paar keer over het geloof gesproken. Ik had haar aangeraden, contact met God te gaan zoeken. Zoals ik dat in het "derde stukje":god-heeft-een-scherp-testbeeld heb uitgelegd. Naar boven seinen en dan opletten, hoe God terugseint. Enkele weken later kreeg ze een hevige niersteenaanval en ze herinnerde zich toen onze gesprekken. Ze bad tot God of hij haar van de vreselijke pijn wilde verlossen. Maar er gebeurde niets.Tenslotte liet ze de dokter komen en die gaf haar een morfine-injectie. De pijn verdween. Maar ze voelde zich erg teleurgesteld dat dit door die inspuiting en niet door het gebed gebeurd was. Natuurlijk voelde ik me toen ook teleurgesteld in God.Als die niersteen nu eens zo maar verdwenen was. Dat had kunnen gebeuren. Dan was die dame zeker gaan geloven. Nu kreeg ze bij het eerste het beste gebed al een koude douche. Hoe moest ik haar nu in die frustratie helpen? Tenslotte zei ik tegen haar: ,,U bent begonnen contact met God te zoeken. U hebt dit eerlijk gemeend. Nu bent u in God en het gebed teleurgesteld. Nu moet u dat maar eerlijk met God zelf proberen uit te vechten. Zegt u maar tegen God:God,ik begrijp niet waarom die pijn niet verdween, toen ik het U vroeg. Ik neem dat U eigenlijk ook wel kwalijk. Helpt U mezelf over deze teleurstelling heen. En maak, als het U belieft, dat alles duidelijker voor mij wordt. Niet zo leeg meer en zo vaag. U hebt toch gezegd: "Bid, en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt, en u zal open gedaan worden." Ik denk even aan de Great Canyon in het noorden van Arizona in de Verenigde Staten. De Great Canyon is een geweldige rotskloof die door de Colorado rivier in de bergen is uitgesleten. Je kan op ezeltjes langs de rand van die diepe kloof van boven naar beneden afdalen. Het nauwe, slechte pad gaat langs een steile afgrond. Maar als je op de rug van een ezeltje omlaag gaat, ben je altijd veilig. Dat komt omdat die ezel zich lang niet altijd stoort aan het sturen van zijn berijders. Als het moet, blijft hij stokstijf staan. Of hij gaat naar rechts, juist als de ruiter naar links wil. De ezel kan gelukkig ,,neen" zeggen en doen. Zo is het ook met God. Hij staat ons graag helemaal ten dienste. Maar onze veiligheid is dat God niet alleen ,,ja" tegen ons zegt, maar ook ,,nee". Hij luistert heus wel naar ons. Maar onze weg gaat langs kloven en ravijnen. Daarom moet Hij vaak ,,nee" tegen ons verkopen. Er was een jongen, die erg zijn best gedaan had voor zijn overgang en er ook veel voor gebeden had. Maar hij bleef toch zitten. Zijn vrienden vroegen hem: ,,Nu heeft God je toch zeker niet verhoord?" Hij antwoordde: ,,God heeft me wel gehoord. Maar Hij zei nee." Onlangs hoorde ik een verhaal over wijlen ds. Drost, die in Den Haag naar aanleiding van de komst van Osborn genezingsdiensten in de hervormde kerk organiseerde. Er was al vele malen gebeden om beterschap van een zenuwzieke jongen. En weer kwamen de ouders om voorbede vragen. Maar ds. Drost werd bepaald bij een woord van God in de Bijbel: ,,Bid mij niet meer om deze zaak." Hij zei dit tegen de ouders. Die liepen boos en verontwaardigd weg. Maar een tijdje later kwam de man terug en hij biechtte op, dat hij zijn huwelijk kapot maakte. Hij zei, dat hij nu begreep, waarom God,,nee" zei op al hun bidden. Het kwam tot een verzoening. Veertien dagen later was de jongen beter. Ik kan u niet beloven, dat het voor u altijd duidelijk zal zijn, waarom God nee zegt. En ik zeg zeker niet, dat dat altijd aan ons zelf ligt, aan ons huwelijk of aan wat anders. Maar je kan er in elk geval met God eerlijk overpraten. Zo,dat je toch weer vertrouwen in Hem krijgt. En wie weet, leidt Hij u om dóór te bidden omdat zijn ,,nee" maar schijn is. Een vader, die altijd maar ,,ja" zegt is een jabroer, die zijn kinderen verwent en bederft. Gelukkig, als je een Vader hebt, die ook,,nee" weet te zeggen. En die nee zegt, juist omdat Hij Vader is. Uit liefde.

Uit Hoe is God? door Karel Kraan