U bent hier

Back to top

Parelbidden

Parelbidden is een gebedsvorm die ouders helpt voor elkaars kinderen te bidden. Hieronder wordt kort beschreven hoe het werkt, daarna worden een aantal zaken praktisch verklaart. Dit wordt aangevuld met de uitgangspunten en als laatste wordt het onstaan verteld.

Hoe werkt het.

Parelbidden kan gedaan worden met een groep ouders die bestaat uit ongeveer zeven personen. Iedere ouder krijgt evenveel briefjes als hij kinderen heeft. De ouders krijgen korte tijd om na te denken, schrijven dan op ieder briefje de naam van één van hun kinderen in combinatie met een woord dat houvast geeft bij het bidden. Vervolgens worden de briefjes in het midden gelegd. Deelnemers die willen bidden pakken een briefje met daarop de naam van het kind (natuurlijk niet hun eigen kind), vragen om een korte toelichting aan de vader of moeder, en bidden vervolgens voor het kind. Dit herhaalt zich tot voor alle kinderen gebeden is.

Praktische zaken

Het parelbidden is tot nu op de conventie gedaan, bij een groep ouders die al twee keer bij elkaar geweest was als gespreksgroep. De vertrouwdheid die met elkaar opgebouwd was helpt bij het bidden. De gespreksleider legde ook uit hoe het gebed werkte. Een groep van zeven ouders kan meer dan twintig kinderen hebben. Het is niet mogelijk om alle namen te onthouden en het bijbehorende verhaal. Dat is de reden dat er binnen het gebed om toelichting wordt gevraagd. Dit wordt overigens niet als inbreuk op het gebed ervaren. Het houvast woord voor het gebed is bij voorkeur positief. Dat geeft de mogelijkheid om te danken in het gebed.

Uitgangspunten

  • Parelbidden gaat over de algemene relatie tussen ouders en kinderen en heeft dus niet als focus een specifiek probleem (Hiervoor zijn ministry of gebedspastoraat meer geschikt). Dit wordt onderstreept door de gelijkwaardigheid tussen de bidders en het feit dat voor alle kinderen gebeden wordt. De relatie tussen ouders en kinderen is heel kwetsbaar, omdat voor veel ouders de vraag "Doe ik het goed" meespeelt. Om in een gebed hierover veiligheid te bieden geeft parelbidden een hele duidelijke vorm; de biddende ouder weet, voordat hij het gebed ingaat, waar hij aan toe is. Daarom is het raadzaam voorzichtig om te gegaan worden met profetie. Profetie laat zich uit het bidden moeilijk weghouden. Mocht iemand een woord van God ontvangen, kan dit het beste na de gebedscyclus gedeeld worden en nadat toestemming gevraagd is.
  • Parelbidden is een manier om mensen te laten wennen aan het vrij gebed. Ook hier helpt het dat de vorm heel duidelijk is, omdat dit zekerheid geeft over wat er gedaan moet worden. Daarom moet het bidden voor de kinderen van andere een keuze blijven. Sommige groepen willen graag de briefjes eerlijk tussen de bidders verdelen. Let op dat hierdoor niet de impliciete druk ontstaat om te moeten bidden.

Ontstaan

Parelbidden is genoemd naar het liedje:

Weet dat je een parel bent, een parel in Gods hand.

Deze manier van gebed is vormgegeven toen een van de gespreksleiders op de voorjaarsconventie een beeld kreeg. Zij zag alle tenten die opgezet waren en voor de tenten zag zij stralende parels. Het glanzen benadrukte dat we de positieve kanten mogen zien. Onze kinderen zijn onze grootste kostbaarheid.

Bestand: