U bent hier

Back to top

Nieuw

Ziet God alles?

De tweede column uit Hoe is God?

God heeft een scherp testbeeld

Karel Kraan heeft enkele jaren een vaste column gehad in de Havenloods, een Rotterdams huis aan huis blad dat in een oplage van 250.000 stuks verspreid werd. Een aantal van deze columns zijn gebundeld onder de titel Hoe is God? en worden nu op de site geherpubliceerd. Dit is de eerste.

Parelbidden

Parelbidden is een gebedsvorm die ouders helpt voor elkaars kinderen te bidden. Hieronder wordt kort beschreven hoe het werkt, daarna worden een aantal zaken praktisch verklaart. Dit wordt aangevuld met de uitgangspunten en als laatste wordt het onstaan verteld.

Luisterend Bidden

In archief van de CWU hebben we de volgende aanwijzingen gevonden voor Luisterend Bidden met als insteek, verwachtingsvol in gesprek zijn met God en met elkaar. Deze aanwijzingen werden gebruikt in de cursus met dezelfde naam.

Loopje door het ziekenhuis en bidden voor genezing

Dit artikel van Simone Visser in Lopend Vuur 2013 (zomernummer). Aanleiding voor het artikel was de werkgroep “Bidden voor genezing” die op de conventie gegeven is.

Ziekenzalving

In de Open Hof in Culemborg is enige tijd geleden ziekenzalving toegevoegd aan de plaatselijke regelingen. N.a.v hiervan heeft Simone Visser op een gemeenteavond toelichting gegeven.

God uitnodigen in je pijn

Het onderstaande interview is door Margot C. Berents geschreven in de context van een conferentie van de Lucas orde. Dit artikel werd in 2004 geplaatst in Woord en Dienst.

‘Openstaan, luisteren, vragen, ontvangen’, dat zijn de kernwoorden die Tony Kalma gebruikt als zij spreekt over genezing door gebed. ‘Er kunnen allerlei belemmeringen zijn in je leven, maar God wil dat je tot je bestemming komt.’

Credo over genezing

Ds. Karel Kraan vat zijn visie over genezing in twaalf punten samen. Het heeft de vorm van een credo n.l. : "Wat wij als gemeente inzake ziekte en genezing mogen geloven en leren".

Pagina's

Abonneren op Nieuw