U bent hier

Back to top

Nieuw

Komt de profetie uit?

Dit artikel van Kraan is oorspronkelijk in Vuur verschenen en vervolgens opnieuw gepubliceerd in de bundel Charismatische Zielzorg.

aug.-sept. 1981

Het is een heerlijke zaak dat ons in de charismatische vernieuwing vaak een overvloed van openbaringsgaven wordt geschonken. Maar er is een grote moeilijkheid, dat allerlei profetieen niet schijnen uit te komen. Zelf heb ik het nu ongeveer vijf jaar geleden tweemaal meegemaakt, dat bij een handoplegging gezien werd, dat mijn hart aan het genezen was, maar dit is (nog) niet gebeurd . Ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat deze profetiën uit een troebele bron kwamen, maar ze zijn nog steeds niet bevestigd in de werkelijkheid. En zo hoor ik van vele gevallen. Terwijl er vele andere profetieën en dromen dikwijls letterlijk uitkomen.

Terugblik CWU: herpublicatie van het artikel over het tien jarig bestaan

De Charismatische Werkgemeenschap Utrecht is aan het einde van de vorige eeuw opgeheven. Dit jaar ( maart 2014) is er een reünie geweest waar een aantal van de betrokkenen elkaar nog heeft ontmoet. We herpubliceren het onderstaande artikel, dat door Ali Demper geschreven is voor het tienjarig bestaan van de werkgemeenschap. Het beschrijft n.l. uitstekend wat de charismatische beweging inhoudt:

Als ik bid voor het oog geneest God soms een been.

In het kader van de RICM conferentie die plaatsvindt in februari 2014, publiceren we een oud artikel uit Vuur waarin de komst van 'father Gary' naar de conventie wordt beschreven. Het hoewel Gary zelf wat grijzer geworden is, is zijn bediening nog steeds hetzelfde. Mooi hier is de beschrijving van de biddende gemeenschap.

Hart en gevoel

Het volgende artikel van Kraan komt uit de bundel "Charismatische Zielszorg". Hij stelt hier als alternatief voor de indeling lichaam, ziel en geest de drieslag hart, ziel en kracht voor.

Vergelijking pneumatherapie en psychotherapie

Inleiding van Karel Kraan, gehouden op vrijdagavond 16 november 1979 op de theologencursus Charismatisch pastoraat.

Is God een toevlucht?

Kraan brengt de twee theologen, die getekend zijn door de tweede wereld oorlog, met elkaar in gesprek. De vraag aan hen is of God slechts een toevlucht is.

Overwegingen over het occultisme

Deze lezing van Kraan komt uit het archief van de Theologen cursus. Hij is rond 1980 gehouden. Opvallend is dat een aantal vragen die Kraan stelt nog steeds niet beantwoord zijn. Voor de leesbaarheid zijn er kopjes toegevoegd.

God ligt met de wereld overhoop.

In de vijfde column introduceert Kraan het begrip resignatie. Maar hij legt zich er niet bij neer.

Wil ik Gods genade?

In het vierde stukje van Kraan illustreert hij onze omgang met genade a.d.v. de aap,- en de katschool.

Verhoort God alles?

De derde column uit "Hoe is God" kan gezien worden als een vervolg en een verdieping van de eerste column.

Pagina's

Abonneren op Nieuw