U bent hier

Back to top

Luisterend Bidden

Verwachtingsvol in gesprek zijn met God en met elkaar.

In gesprek met God en elkaar

 • je praat (bidt) over een bepaald onderwerp, je geeft elkaar de gelegenheid daarover lets te zeggen, als iedereen is uitgepraat (uitgebeden) kun je over een ander onderwerp beginnen
 • je luistert dus naar elkaar, de een zegt iets, de ander kan daarop aansluiten, zo kun je elkaar aanvullen, velen weten meer dan een
 • je luistert ook naar God, die immers ook gesprekspartner is; je luistert of God door jou heen iets wil zegen of mee-delen en je luistert of God door anderen jou of de groep iets wil zeggen, zo kun je elkaar aanvullen, ook in wat je hoort van God
 • stilte hoort bij samen bidden, stilte is "de zendtijd van de Heilige Geest"; je kunt dan luisteren naar God, in jezelf bidden, of gewoon stil zijn in Gods aanwezigheid; stilte kan rust brengen in het samenzijn, maar laat het steeds een verwachtingsvolle stilte zijn, om niet te verzinken in passiviteit

Praktisch

 • bid zelf dus liever niet te lang achtereen, geef anderen ook gelegenheid
 • probeer ook niet zelf alle aspecten van een bepaald onderwerp te belichten, je bent niet alleen
 • tijdens de tijd van gebed mag je ook praten met elkaar, wat is natuurlijker dan dat?
 • wees niet bang voor stilte, het hoort erbij

Verwachtingsvol

 • je bidt in de verwachting dat God leiding zal geven aan de gebeden
 • een indruk, beeld, woord (o.i.d.) geef je elkaar !ter toetsing'
 • het risico dat je 'er naast' zit neem je voor elkaar (iemand kan erom verlegen zitten, het kan de groep vooruit helpen), voor God (Hij kan werkelijk wat te zeggen hebben door jou) en oor jezelf (alleen zo kun je groeien in het verstaan van Gods stem)

Praktisch

 • zeg dus niet 'Zo spreekt de Heer', maar 'Ik heb de indruk dat'
 • vraag God ook om uitleg als je een beeld (o.i.d.) niet begrijpt

Voorbede, een tekst

 • zo kun je voorbede doen, het gebed wint aan diepte doordat ieder zich inleeft in waarvoor gebeden wordt en je elkaar aanvult, ieder belicht weer een ander aspect
 • zo kun je ook luisteren naar een bepaalde Bijbeltekst, een bepaald woord, welk gegeven dan ook

Deze aanwijzingen komen uit de archieven van de Charismatische Werkgemeenschap Utrecht