U bent hier

Back to top

God heeft een scherp testbeeld

Toen ik nog in Engeland predikant was, heb ik heel wat hollandse coasters bezocht. Op de vraag aan zeelui, of ze nog wat aan het geloof doen, antwoorden velen: „We zijn niet ongelovig, dominee, we geloven heus wel dat er Iets is.” Dan vraag je: „Geloof je ook dat er Iemand is? Praat je weleens met God en praat Hij weleens terug?" Dan kijken ze je vaak gek aan. Je kan toch niet met God praten. Nou ja, je kan wel proberen te bidden, maar dat is toch eigenlijk alleen maar een eind weg in de ruimte praten. God praat immers nooit terug. Dan zeg je: „God praat wel terug, Daar zijn we mens voor, om met God te praten, om met God in gesprek te zijn.” Hoe dat werkt? je zegt tegen een zeeman: „Als je vanavond je wachtje klopt, moet je maar eens een seintje naar boven sturen. Je zegt heel nuchter: God, ik weet niet eens of U bestaat, ik weet niet eens of U naar me luistert en of U met me wil praten. Maar ik zou toch kontakt met U willen hebben. Sein, als U kunt en wilt, eens terug." En dan beloof je: „God seint terug. Er komt antwoord van boven. Daar staat iemand als Jezus voor in. Hij zegt: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal open gedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, die zal open gedaan worden.” Je klopt ergens Boven aan en je weet niet eens of er een deur is. Maar er gaat iets voor je open. Dat betekent niet, dat er opeens een ster verschiet of dat je een bijzondere stem hoort of dat je een wonderlijke droom krijgt. En toch, als je gespannen bent op Gods antwoord, gaan er opmerkelijke dingen gebeuren. Dat wil zeggen dingen, die je echt moet opmerken. Je leest iets en er gaat plotseling een lichtje op. Je hebt een gesprek en je voelt, dat je opeens weer een eindje verder bent in je zoeken naar de Heer. Je volgt iets op de radio of de t.v. en er wordt een opmerking gemaakt, die precies op jouw geval lijkt te slaan. Hoe meer je je zelf er op in gaat stellen, hoe meer er van de andere kant, van Gods kant, gaat komen. Eigenlijk is het net als met de t.v. Terwijl ik mijn stukje zit te typen is de kamer vol t.v. golven. Ze gaan zelfs dwars door mijn lichaam heen. Maar ik zie geen beeld, want er is in mijn studeerkamer geen toestel en een toestel moet je bovendien nog inschakelen en afstellen. Is het zo ook niet een beetje met God? Hij is dichterbij dan u denkt. Hij is bij ons in de kamer en Hij wil met ons in kontakt treden. Maar we moeten er ons meer op gaan instellen om wat Hij naar ons uitzendt op te vangen. Dat is iets wat je echt moet leren. En volhouden. Ik herinner mij, dat ik juist de dag dat Kennedy vermoord werd, in Amerika was. Ik sliep die nacht in een grote luxueuze hotelkamer met een knots van een televisie-toestel. Geweldig veel knoppen. Het leek wel het toetsenbord van een piano. Ik had nog nooit een televisie-toestel bediend en vond het allemaal erg griezelig. Maar ik was veel te benieuwd om te weten wat er die dag in Amerika omging en ik probeerde dus een duidelijk beeld op het scherm te krijgen. Dat lukte niet al te best. Dan weer was het beeld te donker en dan weer waren er allemaal zwarte en grijze strepen en dan weer viel het geluid helemaal weg en dan weer zaten er verschillende stations door elkaar heen. Maar ik heb doorgezet en eindelijk, na minstens een half uur draaien en zoeken, begon er iets van een duidelijk beeld te dagen. Maar o wee, als je het beeld probeerde bij te stellen. Dan begon het gemartel opnieuw. Maar ik heb die avond en nacht toch heel wat gezien en gehoord. Zo is het met God. Je wilt kontakt. Je wilt graag wat Hij uitzendt gaan opvangen. Maar dan krijg je met heel wat storingen te doen en je wilt het vaak maar liever opgeven. Maar als je doorzet en als je blijft proberen op de goede golflengte te komen en te slagen en het zuivere beeld te krijgen, dan begint het op den duur toch te lukken, allerlei tegenslag en frustraties ten spijt. Gelukkig dat we over een heel scherp testbeeld mogen beschikken. Bij God is dat Jezus. Als u niet weet hoe u u in moet stellen om God in het beeld te krijgen, probeert u dan vooral om Jezus in het vizier te krijgen. Hij heeft het machtige woord gesproken: „Wie Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien.”

Uit Hoe is God? door Karel Kraan