U bent hier

Back to top

Nawoord

Dit geschrift bevat een popularisering en uitwerking van enkele hoofdstukken uit mijn boek Opdat u genezing ont­vangt (Handboek voor de Dienst der Genezing), dat bij Gideon, Hoornaar is verschenen (3e druk 1974). Over "De Dienst der Genezing" verscheen een boekje van P. C. van Leeuwen en K. J. Kraan (2e druk 1973) bij De Tijdstroom, Lochem.

Ook verwijzen we graag naar twee boeken van Agnes Sanford: The Healing Gifts of the Spirit (Evesham 1966). En: Sealed Orders (Plainfield, N. J. 1972).

Over demonische invloeden op dit terrein spraken we maar heel terloops. Daarover meer in W. C. van Dam, Demonen, eruit in Jezus' Naam (Kampen 1973).

Over de vervulling met de Heilige Geest - D. G. Molenaar, De Doop met de Heilige Geest (Kampen 1974). D. en R. Bennett, Nieuw leven met de Heilige Geest (Kampen 1975). Over "tongentaal" - K. J. Kraan en W. W. Verhoef, Bidden in een Nieuwe Taal. (Vuurpijl-serie).

Over beide: Basilea Schlink, Waar Gods Geest werkt (Franeker, z.j.).

Over vergeven leze men de gestencilde brochure van D. J. du Plessis, Eerste Liefde, eerste werken (te verkrijgen bij zr. A. E. van Riemsdijk, P. C. Boutensstraat 197, Almelo).

Voor het hoofdstuk "Groeien in de Liefde" is van veel belang: Dr. A. A. A. Terruwe, De Frustratie-neurose. (Roermond-Maaseik 1962). En andere geschriften van haar hand.

Genoemde lektuur kan men o.a. bij "Interlektuur" bestellen. Provinciale weg, Veldhoven.

Eenvoudige artikelen over geloof en leven:

  • K. J. Kraan, Hoe is God (Kampen z.j.)
  • K. J. Kraan, Tegenwoordig leven (Kampen 1975).